Årsmöte

Kallelse till årsmöte med Tidernas Väg 2019

Tid: torsdag den 28 mars kl. 18.00
Plats: Lingbo församlingshem, Näsvägen i Lingbo

Efter årsmötet kommer Dennis Nordström från Naturkraft Gästrikland om deras verksamhet. För planeringens skull vill vi ha Din anmälananmälan anmälan senast 19 till Anders Olsson mobil 076 7625977, mail anders@leengbo.se

Faktura på årsavgift om 475 har gått ut, betala gärna före årsmötet.

DAGORDNING

1. Val av ordförande och sekreterare
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga om stämman utlysts i laga ordning
5. Styrelsens
6. Revisorns berättelse
7. Fråga om fastställande av balans – och resultaträkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsenan
9. Beslut om disposition av föreningens resultat
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år
11. Motioner till stämman
12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
13. Beslut om årsavgift
14. Val av styrelse
15. Val av ordförande
16. Val av revisor
17. Val av valberedning
18. Övriga anmälda ärenden

Varmt välkomna!

På styrelsens uppdrag
Carin Gisslén-Schönning, caringnsn@gmail.com

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan