Äta, bo och göra längs vägen, Uppsala - Sandviken

Äta, Göra
Ulva Hantverks och hyresförening
Ulva Kvarn
75593 Uppsala
Tel: 0708330604
robert@tidlosaur.se
www.ulvakvarn.com
Facebook

Göra
Alvens Ateljé
Ulva Kvarn
755 93 Uppsala
Telefon: 0709-423209
www.alvensatelje.se
Facebook

Äta, Göra
Linnés Kammare
Tel: 073-4439340
www.linneskammare.se
Konsthantverksbutik och café

Göra
Bilisten i Östervåla
Bilverkstad, bensin
0292-101 43

Bo, Göra
Gysingeupplevelser AB
Gysinge Brukshandel
Granövägen 6, 810 21 Gysinge
Tel: 0291-210 75
gysingeupplevelser@mail.com

Göra
Lars Pers i Fors
Getgård med Stilla Upplevelser
070-536 6160
www.larspers.se

Äta
Lundgrens Bageri&Konditori i Österfärnebo
Café, bröd och konditorivaror
0291-200 16
www.lundgrensbageri.com
Hembakat, småskaligt i toppklass

Göra
Heidi Aalto
Ateljé/butik/galleri
073-507 43 05
zerafiasstickning.wordpress.com

Äta, Bo, Göra
Heros AB / Årsunda Strandbad
Bad, camping, konferens och restaurant
026-29 08 00
www.strandbaden-årsunda.se

Äta, Göra
Årsunda Viking
070-621 894

Äta, Bo
Alséns Hotell i Sandviken
Hotell, restaurang
026-27 99 00
www.alsenshotell.se

Bo
Sure Hotell Hedåsen, Sandviken
Hotell
026-251200
Facebook

Destination Uppsala
Turistinformation
018-727 48 00
www.destinationuppsala.se

Boka Uppland AB
0295-20300
www.bokauppland.com

Heby kommun
Turistinformation
0224-360 00
http://heby.se/uppleva-gora/

Visit Sandviken
026-24 13 80
sandviken.se/turism/turistbyra