Historik 

Tidernas Väg går längs en åssträckning, från söder en utlöpare av Enköpingsåsen. Vägens historia kan man troligen härleda så långt tillbaka i tiden som till Kristi födelse, kanske längre. Det har alltid varit lättast att transportera sig på stenfria och torra marker, som åsar ju är. Och en ås som leder rakt söderut mot Mälardalen och de under äldre järnåldern mer tätbebodda trakterna, har naturligtvis använts som färdled. Varor som järn och päls har fraktats längs åsen under vikingatiden ned till stora marknader och föregångare till de äldsta städerna, i utbyte mot sköna smycken av brons och halvädelstenar samt kryddor och sidentyger.

Där åsen bryts av vattendrag, som vid Dalälven i Österfärnebo, Storsjön i Årsunda och Bysjön i Ockelbo, uppkom centralbygder under vikingatiden. Dessa bygder har sedan dess haft kontinuerlig bebyggelse, över medeltidens svåra perioder och in i våra dagar.

I vapenhuset till Årsunda kyrka finns en av runstenarna längs Tidernas Väg. En annan i Österfärnebo och en tredje i Ockelbo. Den senare speciell med de två männen som spelar bräde, även om den är en kopia efter den sten som brann med kyrkan 1904. Alla tre stenarna berättar delar av den berömda sagan om Sigurd Fafnsbane - Sigurd Drakdödaren. Vid Årsunda ligger Gästriklands största gravfält från vikingatid och här gick handelsleden mot Birka i Mälaren.

Längs Tidernas Väg står ännu gjutjärnsstolpar på stadiga stenfundament. "Far Aldrig Utan Cognac" och "Fan Anamme Usle Cronstedt" var två talesätt som folket använda för att utläsa skriften på milstolparna. Egentligen står initialerna F A U för Fredrik Adolf Ulrik med efternamnet Cronstedt. Denne var landshövding i Gävleborgs län under slutet av 1700-talet. På kungens order lät han gjuta stolparna vilka skulle sättas upp längs länets största vägar 1785. Milstolparna sattes upp med en kvarts mils mellanrum. Men prova att mäta och du ska märka att avståndet är större än 2,5 km. En gammal svensk mil var nämligen drygt 600 meter längre än en nutida.

Vikingatidens stormän köpte gärna järn från Gästrikland. År 1374 började Torsåkers bergsmän bryta malm i gruvor. I Sorbergets gruvor kan man följa med på guidad tur. Sandviken är centrum för dagens Järnrike. Världsföretaget Sandvik har 36 000 anställda i 130 länder.

Samtidshistorien är också Tidernas Väg. Sommaren 1999 gjorde K-spanarna Staffan Bengtsson och Göran Willis sin resa längs Tidernas Väg. Kärleksfullt beskrev de i en tv-film Lages diversehandel i Österfärnebo, Esso-macken i Långhed. Res i deras spår och gör dina egna upptäckter.

Nya spännande Bergshotellet i Järvsö och nyrustade Orbaden Spa och Resort  är moderna turistanläggningar med lokal mat som naturliga profiler med underbara utsikter. Närhet till golfbanor i vacker natur och små, små fina smultronställen som du väljer själv när du färdas längs vägen. Andra uppskattar ”alla Tiders loppisar” längs hela vägen. Många ger oss fina bilder på Instagram från deras motorcykel-upplevelse längs vägen. Naturligtvis hittar du oss med aktuella bilder och evenemang på Facebook. Lätt att stanna, när man inte kör så fort! Stanna och bo och låt din turismupplevelse ta tid. Det är vår profil Tidernas väg- lite längre och krokigar, men fylld av upplevelser!