Historik

Tidernas Väg går längs en åssträckning från söder på en utlöpare av Enköpingsåsen. Vägens historia troligen härledas så långt tillbaka i tiden som till Kristi födelse, och kanske även längre. Det har alltid varit lättast att förflytta sig och transportera varor på stenfria och torra marker som åsar. Och en ås som leder rakt söderut mot Mälardalen och de, under äldre järnåldern mer tätbebodda trakterna har, naturligtvis, använts som färdled. Under vikingatiden fraktades varor, som järn och palsar, längs åsen ned till de stora marknaderna och föregångarna till de äldsta städerna, där de byttes mot smycken av brons och halvädelstenar samt kryddor och sidentyger.

Där åsen bröts av vattendrag och sjöar, som vid Dalälven i Österfärnebo, Storsjön i Årsunda och Bysjön i Ockelbo, uppkom centralbygder under vikingatiden. Dessa bygder har, sedan dess, haft kontinuerlig bebyggelse över medeltidens svåra perioder och in i våra dagar. I vapenhuset till Årsunda kyrka finns en av de många väl synliga runstenar som är placerade längs Tidernas Väg. En annan finns i Österfärnebo och en tredje i Ockelbo. Den i Ockelbo, med de två män som spelar bräde, är speciell även om den är en kopia av originalen som förstördes när kyrkan brann ned 1904. De tre stenarna berättar delar av den berömda sagan om Sigurd Fafnsbane – Sigurd Drakdödaren. Vid Årsunda ligger Gästriklands största gravfält från vikingatid och härifrån gick handelsleden mot Birka i Mälaren.

Längs Tidernas Väg syns flera mycket gamla milstolpar. De är gjorda av gjutjärn och står stadigt på stabila stenfundament. “Far Aldrig Utan Cognac” och “Fan Anamme Usle Cronstedt” var två talesätt som folket använda för att utläsa skriften på milstolparna. Egentligen står initialerna F A U för Fredrik Adolf Ulrik med efternamnet Cronstedt med datum 1785. Denne var landshövding i Gävleborgs län under slutet av 1700-talet. På Kung Gustav III:s order lät Cronstedt gjuta stolparna, vilka placerades längs länets största vägar. Avståndet mellan stolparna var en kvarts mil. Men prova att mäta och du kommer att märka att avståndet är större än 2,5 km. Detta beror på att en gammal svensk mil var drygt 600 meter längre än dagens 10 km.

Vikingatidens stormän köpte gärna järn från Gästrikland. År 1374 började Torsåkers bergsmän bryta malm i gruvor. I Sorbergets gruvor kan man följa med på guidad tur. Sandvik AB är centrum för dagens Järnrike. Sandvik är ett globalt företag med ca 43 000 anställda och försäljning I mer än 160 länder.

Mycket har hänt och händer längs vägen: det nya, spännande Bergshotellet i Järvsö och den nyupprustade Orbaden Spa och Resort är moderna turistanläggningar som erbjuder lokal mat i natursköna omgivningar med underbara utsikter. Det finns golfbanor i vacker natur och flera små, små fina smultronställen som du väljer själv när du färdas längs vägen. Andra uppskattar ”alla Tiders loppisar” längs hela vägen. Det är lätt att stanna, när man inte kör så fort! Stanna och bo och låt din turismupplevelse ta tid. Det är vår profil Tidernas väg- lite längre och krokigare, men fylld av upplevelser!